70. Gala wręczenia Nagród im. Włodzimierza Pietrzaka

Media

9 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Jubileuszowa 70. Gala wręczenia Nagród im. Włodzimierza Pietrzaka9 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Jubileuszowa 70. Gala wręczenia Nagród im. Włodzimierza Pietrzaka

Kapituła Nagrody uhonorowała Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa – Ordynariusza Diecezji Włocławskiej za “wkład w rozwój i ochronę dziedzictwa kulturowego, a także za odważną i bezkompromisową posługę pasterską, ukazującą kluczową rolę wartości ewangelicznych w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-politycznej”.

Kultura decyduje o wszystkim. Dla mnie poza Bożymi wartościami ona jest pierwsza. Człowiek żyje w kulturze, tworzy ją i przez nią jest tworzony. Im bardziej świadome jest jego uczestnictwo w budowaniu, promowaniu i poszerzaniu rzeczywistości kulturowej, tym bardziej spełnia się jako człowiek (…)
To jest pierwsza i najważniejsza wartość, jaką chrześcijaństwo buduje na wartościach ludzkich – prawdzie, dobru i pięknu
– powiedział ordynariusz włocławski.

Zdaniem hierarchy, biskup nie może milczeć, kiedy zagrożone są podstawowe wartości ludzkie, gdy nie ma w życiu społecznym dostatecznie dużo prawdy, dobra i dostatecznie jasno prezentowanego piękna.

9 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Jubileuszowa 70. Gala wręczenia Nagród im. Włodzimierza Pietrzaka

Tomasz Nakielski, przewodniczący “Civitas Christiana”, wygłosił laudację, w której podkreślił wkład bp. Wiesława Meringa w rozwój i ochronę dziedzictwa kulturowego, a także odważną i bezkompromisową posługę pasterską, ukazującą kluczową rolę wartości ewangelicznych w kształtowaniu rzeczywistości społeczno–politycznej.

Nagrodę otrzymało także Sanktuarium Jasnogórskie za “kształtowanie i umacnianie tożsamości chrześcijańskiej i kulturowej narodu polskiego, formowanie go w duchu prawd ewangelicznych oraz niestrudzone ukazywanie Matki Bożej Królowej Polski jako najpewniejszej drogi wiodącej ku zbawieniu”. Kapituła uhonorowała również Śp. Helenę Kmieć – wolontariuszkę zamordowaną podczas pełnienia misji w Boliwii za “przepełnione młodzieńczym entuzjazmem i radością świadectwo życia według wskazań ewangelicznych, a także za pokorną i gorliwą służbę na rzecz ochrony życia, godności ludzkiej oraz najwyższą ofiarę życia, złożoną w misyjnej służbie Kościołowi Chrystusowemu”.

List do uczestników uroczystości od premier Beaty Szydło odczytał minister Paweł Szrot, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana nieprzerwanie od 1947 r. Jej cele to promocja autorytetów, osób i instytucji, które bronią wartości patriotycznych i chrześcijańskich.

W uroczystej Gali uczestniczyła Poseł Joanna Borowiak oraz Przewodniczący Klubu Radnych PiS Jarosław Chmielewski.

 


 

 • Najczęściej czytane...
  Poseł Joanna Borowiak gościem “Wolnych głosów”
 • Najczęściej czytane...
  Najnowsze informacje z pracy poselskiej
 • Najczęściej czytane...
  Minister Edukacji Narodowej z wizytą we Włocławku
 • Najczęściej czytane...
  Poseł Joanna Borowiak Koordynatorem Okręgowym PiS
 • Najczęściej czytane...
  Poseł Joanna Borowiak gościem TV Republika
 • Najczęściej czytane...
  Premier Beata Szydło nt. programu Rodzina 500Plus
 • Najczęściej czytane...
  IX Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego