Galeria

II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów we Włocławku

Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów to kolejne regionalne wydarzenie integrujące środowiska senioralne, które odbyło się pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gościem II Forum była Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS p. Lidia Ułanowska. Poseł Joanna Borowiak – poseł Ziemi Kujawskiej pracujący w Komisji Polityki Senioralnej, pogratulowała władzom Kujawskiej Szkoły Wyższej rozwoju cennej inicjatywy promującej jej rodzinne miasto i przedstawiła programy rządowe dedykowane Seniorom.

II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów we Włocławku


Zdjęcia dzięki uprzejmości Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Dziękujemy!