Galeria

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Jubileusz XXV-lecia – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku – uczelni, w której Poseł Joanna Borowiak jestem adiunktem urlopowanym na czas pełnienia mandatu poselskiego. Poseł Borowiak złożyła podczas uroczystości życzenia kolejnych wspaniałych rocznic i wielu sukcesów na niwie nauki.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku