Uwaga

30 stycznia 2017 r. ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Sanktuarium w Licheniu

Wielka sprawa i poważne przedsięwzięcie zainicjowane przez przedstawicieli rodziny Jerzego Gadzinowskiego “Szarego” z Kujaw. Inicjatywa została zaakceptowana przez J.E. Ks. Bpa Wiesława Alojzego Meringa, Pasterza Diecezji Włocławskiej.


 

Zarząd Komitetu:
Przewodnicząca – Joanna Borowiak,
Zastępca – Wojciech Jaranowski,
Sekretarz – Stanisław Borkowski.

W składzie Komitetu znaleźli się:
Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP,
Józef Łyczak – Senator RP,
Kosma Złotowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Dr Marek Szymaniak – Przedstawiciel IPN w Bydgoszczy
– Punkt Oddziałowy Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa,
ks. dr Andrzej Tomalak – Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Włocławskiej,
sekretarz J.E. Ks. Bpa Wiesława Alojzego Meringa,
Ks. Wiktor Gumienny – Kustosz Sanktuarium w Licheniu,
Wojciech Jaranowski – Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania
NSZZ “Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego,
Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Małgorzata Oborska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty (Włocławek),
Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty (Toruń),
Małgorzata Kowalczyk-Przybytek – Konsultant Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
Jerzy Gadzinowski – bratanek Jerzego Gadzinowskiego “Szarego” z Kujaw,
Tadeusz Słodkiewicz – Przewodniczący Towarzystwa Samorządowego
Ziemi Sompoleńskiej,
Piotr Górecki – Prezes Towarzystwa Samorządowego Ziemi Przedeckiej,
Stanisław Borkowski – wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej
Oświaty i Wychowania NSZZ ,”Solidarność”, Radny gminy Topólka
Tomasz Szymański – wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej
Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”,
Aldona Komorowska – członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej
Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”,
Krzysztof Żywica – członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej
Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”.