Galeria

Spotkanie Poseł Joanny Borowiak z mieszkańcami Skępego i Karnkowa

Poseł Joanny Borowiak spotkała się z mieszkańcami Skępego i Karnkowa by przedstawić założenia programu Nowa Piątka Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Joanna Borowiak podziękowała za spotkania, za dobrą atmosferę i ożywioną dyskusję.

Spotkanie Poseł Joanny Borowiak z mieszkańcami Skępego i Karnkowa