Galeria

W Miejskim Centrum Kultury w Lipnie odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie

26 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie, z inicjatywy Poseł Joanny Borowiak, odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu uczniów, którzy po wysłuchaniu prelekcji przygotowanej przez pracowników Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu podjęli się rozwiązania testu sprawdzającego wiedzę.

Konkursowi towarzyszyła wspaniała atmosfera. Laureaci konkursu otrzymali nagrody – nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca ufundował Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński. Poseł Joanna Borowiak podziękowała uczestnikom konkursu za udział w imprezie i świetne spotkanie.

W Miejskim Centrum Kultury w Lipnie odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie