Galeria

Miejska inauguracja roku szkolnego 2018/2019 we Włocławku

3 września 2018 roku o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Gniazdowskiego we Włocławku rozpoczęła się miejska inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

Porywający śpiew hymnu państwowego i wzruszający taniec najmłodszych z biało-czerwonymi szarfami. Patriotycznie na 100-lecie Niepodległej. Poseł Joanna Borowiak podziękowała dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za przygotowanie tak pięknej oprawy. Złożyła również życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym.

Miejska inauguracja roku szkolnego 2018/2019 we Włocławku