Galeria

Obrady podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw oświatowychObrady podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw oświatowych

Obraduje podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.