Galeria

Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem

W związku z zapowiedzianym przez Prawo i Sprawiedliwość Programem budowy 100 obwodnic, Poseł Joanna Borowiak kolejny raz rozmawiała z Ministrem Infrastruktury Panem Andrzejem Adamczykiem na temat konieczności budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

Poseł Borowiak kontynuuje podejmowane wcześniej działania w celu rozwiązania tego palącego problemu komunikacyjnego, w przekonaniu, że wkrótce będzie mogła przekazać dobre wiadomości.

Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem