Galeria

Uroczyste odsłonięcie pomnika ks. Jana Długosza w Zespole Szkół Katolickich we Włocławku

Odsłonięcie pomnika ks. Jana Długosza jest wyrazem hołdu dla Patrona Szkoły, a także wydarzeniem wpisującym się w 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ze względu na odbywające się 69. posiedzenie Sejmu Poseł Joanna Borowiak nie mogła osobiście uczestniczyć w tej podniosłej i ważnej dla miasta uroczystości. Posłankę reprezentował asystent Kamil Kołata, który odczytał list skierowany do całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Katolickich. Poseł Joanna Borowiak podziękowała dyrekcji szkoły i nauczycielom za podnoszenie wiedzy historycznej i budowanie w uczniach umiłowania Ojczyzny. Złożyła również życzyła wielu sukcesów w podejmowanym trudzie wychowania i edukacji młodego pokolenia.

Uroczyste odsłonięcie pomnika ks. Jana Długosza w Zespole Szkół Katolickich we Włocławku

Zdjęcia dzięki uprzejmości Portalu Promocje Włocławskie. Dziękujemy!