Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła projekt ustawy o sieci szpitali

UwagaGaleria

Konstanty RadziwiłłPierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projektowana ustawa o sieci szpitali zapewni stabilność funkcjonowania szpitali i poprawi dostęp pacjentów do świadczeń specjalistycznych. Projekt uzasadnia Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł.

Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit we Włocławku

Galeria

Otwarcie Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit we Włocławku7 marca 2017 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku rozpoczęło działalność Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit

Centrum Fizjo-Fit świadczy usługi z zakresu rehabilitacji i kultury fizycznej. Nowa jednostka stanowi doskonałe miejsce praktycznej nauki zawodu dla studentów kierunków fizjoterapeutycznych i medycznych.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Materiały

Posiedzenie połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Poseł Joanny BorowiakPowołano nadzwyczajną komisję ds. projektu ustawy o stopniach naukowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży powołana została podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Jednym z punktów było wprowadzenie “doktoratu wdrożeniowego”.

W pracach podkomisji Poseł Joannie Borowiak powierzono funkcję wiceprzewodniczącej.