Wideo

Wystąpienie Poseł Joanny Borowiak nt. Powołania Krajowej Administracji SkarbowejWystąpienie Poseł Joanny Borowiak nt. powołania Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt dotyczy powołania Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Celem tej zmiany jest skonsolidowanie administracji.
 
 
„W obecnym stanie prawnym administracja podatkowa i celna posiadają strukturę terenową rozproszoną, skupioną w trzech niezależnie funkcjonujących pionach. Przedłożony projekt zakłada powołanie administracji skonsolidowanej, działającej według jednolitych procedur. Struktury administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej należy dostosować do zmieniających się realiów gospodarczych, współpracy z administracjami państw Unii Europejskiej, oczekiwaniami państwa oraz klientów administracji”.
 

Źródło: Video Sejm