Pierwsze posiedzenie Włocławskiej Rady SeniorówPierwsze, oficjalne posiedzenie Włocławskiej Rady Seniorów

21 lutego br. w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się pierwsze, oficjalne posiedzenie Włocławskiej Rady Seniorów. Spotkanie dotyczyło oceny stanu realizacji inicjatyw podjętych w roku ubiegłym oraz programu działania Włocławskiej Rady Seniorów na rok 2017.

Ponadto członkowie Rady zdawali sprawozdanie z działań podejmowanych przez Radę między posiedzeniami. Włocławska Rada Seniorów oczekuje na informację o stanie realizacji wniosków dotyczących życia seniorów, adresowanych do Prezydenta Miasta Włocławek, przekazanych w Urzędzie Miasta w maju 2016 r.  Zaproponowane strategie działań włocławskich seniorów oraz planu pracy Rady na rok 2017 nie przyjęły ostatecznej formy, z uwagi  na potrzebę dokładnej weryfikacji i akceptacji ze strony Urzędu Miasta, a w przypadku planu aktywności Rady, sugestii wszystkich jej członków.

Jako członek Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Pani Poseł interesuje się sprawami Seniorów oraz powstawaniem i funkcjonowaniem Rad Seniorów. Z uwagi na obowiązki w Sejmie Pani Poseł nie uczestniczyła w tym w spotkaniu, ale reprezentowała Panią Poseł asystentka Małgorzata Safandowska.

 

Fot. Arch. UM Włocławek