Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej – spotkanie ze stroną społeczną na temat sytuacji w ochronie zdrowia

O godz. 19-tej rozpoczęło się spotkanie na temat sytuacji w ochronie zdrowia, na którym poruszano m. in. temat wynagrodzeń pracowników niemedycznych.