Wideo

Poseł Joanna Borowiak prosi o zajęcia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w związku z naruszeniem norm przez Platformę ObywatelskąPoseł Joanna Borowiak prosi o zajęcia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w związku z naruszeniem norm przez Platformę Obywatelską

Podczas wystąpienia w Sejmie Poseł Joanna Borowiak zwróciła uwagę, iż w złożonym sprawozdaniu z działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. brak jest istotnych informacji o stanie przestrzegania istotnych norm przez partie polityczne.

Jednym z opisywanych obszarów jest przestrzeganie prawa dziecka do ochrony przed wykorzystywaniem, demoralizacją oraz innym złym traktowaniem. Nie znajdujemy tu jednak informacji o działaniach rzecznika w kontekście udziału dzieci w reklamach, których treści wikłają je w politykę. Poseł Borowiak przywołała kontrowersyjny spot Platformy Obywatelskiej promujący marsz wolności, nawołujący do manifestacji politycznej, z główną rolą kilkuletniej dziewczynki.

Poseł Joanna Borowiak prosi o zajęcia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w związku z naruszeniem norm przez Platformę Obywatelską

Jakie jest stanowisko Rzecznika Praw Dziecka wobec całego problemu i w tej konkretnej sprawie? Pytania skierowane są do Pana Marka Michalaka pełniącego funkcję RPD.

Źródło: Video Sejm / FB