Projekt uregulowania ścieżki kariery akademickiej

Wideo

Doktorat wdrożeniowy Poseł Joanna BorowiakProjekt uregulowania ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych ukierunkowanych na zastosowanie ich wyników w sferze gospodarczej lub społecznej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia tzw. “doktoratu wdrożeniowego”. Poseł Joanna Borowiak zaprezentowała stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Doktoraty wdrożeniowe usprawnią współpracę między środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym. Będą stanowić zachętę dla osób planujących karierę akademicką do ukierunkowania jej na wdrażanie wyników badań naukowych.

Zwiększenie zainteresowania pracami wdrożeniowymi powinno przełożyć się na intensyfikację współpracy jednostek naukowych z podmiotami funkcjonującymi w ich otoczeniu społeczno-gospodarczym. Co z kolei przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki i poprawy jakości życia społeczeństwa.


 
Źródło: Video Sejm

 • Najczęściej czytane...
  Poseł Joanna Borowiak gościem “Wolnych głosów”
 • Najczęściej czytane...
  Najnowsze informacje z pracy poselskiej
 • Najczęściej czytane...
  Minister Edukacji Narodowej z wizytą we Włocławku
 • Najczęściej czytane...
  Poseł Joanna Borowiak Koordynatorem Okręgowym PiS
 • Najczęściej czytane...
  Poseł Joanna Borowiak gościem TV Republika
 • Najczęściej czytane...
  Premier Beata Szydło nt. programu Rodzina 500Plus
 • Najczęściej czytane...
  IX Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego