Wideo

Doktorat wdrożeniowy Poseł Joanna BorowiakProjekt uregulowania ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych ukierunkowanych na zastosowanie ich wyników w sferze gospodarczej lub społecznej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia tzw. “doktoratu wdrożeniowego”. Poseł Joanna Borowiak zaprezentowała stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Doktoraty wdrożeniowe usprawnią współpracę między środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym. Będą stanowić zachętę dla osób planujących karierę akademicką do ukierunkowania jej na wdrażanie wyników badań naukowych.

Zwiększenie zainteresowania pracami wdrożeniowymi powinno przełożyć się na intensyfikację współpracy jednostek naukowych z podmiotami funkcjonującymi w ich otoczeniu społeczno-gospodarczym. Co z kolei przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki i poprawy jakości życia społeczeństwa.


 
Źródło: Video Sejm