Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia

Poseł Joanna Borowiak podczas prac Sejmowej Komisji ZdrowiaPoseł Joanna Borowiak dołączyła do prac Sejmowej Komisji Zdrowia

W dniu dzisiejszym obradowała Sejmowa Komisja Zdrowia, po raz pierwszy z moim udziałem jako jej nowego członka. Minister Zdrowia przedstawia Informację dotyczącą skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. “Sieci szpitali”. Informację prezentuje Podsekretarz Sanu Piotr Gryza. Obradują trzy połączone Komisje: Zdrowia, Gospodarki i Rozwoju, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wideo

Minister Anna ZalewskaPosiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Ministra Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. Aleksandra Bobko.

Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego. Informacja Ministra Edukacji Narodowej nt. rozpowszechniania wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych pisma pt. “Informacja w sprawie prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”.

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny

Galeria

Posiedzenie połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Poseł Joanny BorowiakPosiedzenie połączonych Komisji: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny

Rozpatrzenie Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 – przedstawia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powierzono mi rolę posła sprawozdawcy podczas debaty nad Informacją w Sejmie.

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia – przedstawia Minister Zdrowia. Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej