Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Ochrona granic i bezpieczeństwa Polaków

 

Wystąpienie Poseł Joanna Borowiak ws. ochrony granicy

Mamy czas próby, a opozycja kolejny raz nie zdaje egzaminu. Migranci szturmują polską granicę, a opozycja sejmowa odrzuca rozwiązania rządu wspierające ochronę granic i bezpieczeństwo Polaków. Wystąpienie Poseł Joanny Borowiak podczas sprawozdania Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw.
Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Inwestycje z Funduszu Polski Ład

 

Wystąpienie Poseł Joanna Borowiak ws. Programu Inwestycji Strategicznych

140 inwestycji z bezzwrotnym dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład. W Regionie to 140 realnych przykładów rządowego wsparcia samorządów i mieszkańców. Ponad 737 milionów na budowę dróg, infrastrukturę szkolną, sportową, kulturalną i poprawę jakości życia Seniorów. Te inwestycje zmienią oblicze naszych gmin, miast, miasteczek i powiatów.
Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

Wystąpienie Poseł Joanna Borowiak ws. projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowa propozycja wsparcia dla rodzin z dziećmi w ramach programu Polski Ład. W Sejmie odbyło się I czytanie rządowego projektu. W następnym tygodniu ustawa trafi pod obrady Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.