Galeria

Konferencja “Seniorzy w Niepodległej” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się Konferencja “Seniorzy w Niepodległej” pod patronatem Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego oraz Premiera Mateusza Morawieckiego. Współorganizatorem była Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej.

Poseł Joanna Borowiak odczytała list Marszałka Kuchcińskiego skierowany do uczestników i organizatorów Konferencji. Wraz z Posłanką Joanną Borowiak w konferencji uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej Poseł Małgorzata Zwiercan oraz Poseł Krystyna Wróblewska.

Konferencja "Seniorzy w Niepodległej" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

 

Na Konferencji “Seniorzy w Niepodległej” Wiceminister Elżbieta Bojanowska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiceminister Janusz Cieszyński z Ministerstwa Zdrowia przedstawili dotychczasowe działania i plany w zakresie polityki senioralnej.

Jak podkreślił Marek Kuchciński, niezwykle istotna jest więź między pokoleniami. Jako konieczne warunki, aby ludzie w starszym wieku czuli się ciągle potrzebną częścią społeczeństwa, Marszałek Sejmu wskazał szacunek, akceptację, pomoc i zrozumienie. Wyraził przekonanie, że inicjatywy takie jak toruńska konferencja są wzorem dla osób w różnym wieku odnośnie do działania na rzecz budowy społeczeństwa przyjaznego seniorom.

Konferencja "Seniorzy w Niepodległej" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu