Media

Spotkanie przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Minister Elżbietą Rafalską

Spotkanie przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Minister Elżbietą Rafalską

W dniu 2 marca 2017 r. w Bydgoszczy Poseł Joanna Borowiak uczestniczyła w międzyregionalnym spotkaniu przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Gospodarzem spotkania był Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W spotkaniu uczestniczyli także Podsekretarz Stanu w resorcie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji, jakie Ministerstwo prowadzi w regionach z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR). Omówiono tematy dotyczące pomocy społecznej, pieczy zastępczej i wsparcia osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano także działania samorządów powiatowych w województwach kujawsko-pomorskim oraz pomorskim w obszarze pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych i polityki senioralnej.

Jako poseł pracujący w Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej z zainteresowaniem wsłuchiwałam się w prezentowane wystąpienia i przykłady dobrych praktyk. Praca PCPR w naszym Regionie jest imponująca przy szerokim spektrum problemów, jakie rozwiązują. Pracownikom Centrów należą się wyrazy uznania za trud i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów podopiecznych.