Galeria

Spotkanie Poseł Joanny Borowiak z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 4 lipca Poseł Joanna Borowiak odbyła rozmowę z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeną Borys-Szopą – do niedawna koleżanką z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Podczas spotkania omówiono wiele ważnych tematów na temat Włocławka i Regionu. Poseł Joanna Borowiak poinformowała o zapadnięciu pozytywnej decyzji w sprawie utworzenia we Włocławku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Utworzenie Ośrodka na terenie miasta zapewni schronienie ofiarom przemocy w rodzinie i stworzy możliwość natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej.

Spotkanie Poseł Joanny Borowiak z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej