Wideo

Wypowiedź Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RPSprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poseł Joanna Borowiak pyta z sejmowej mównicy o udział przedstawicieli PKW w pracach Komisji nadzwyczajnej i uwzględnione wnioski PKW.

Ustawa zwiększająca udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych zwiększa transparentność procesu wyborczego i zwiększa kontrolę obywateli nad pracą samorządów. Daje obywatelom skuteczne narzędzia kontroli nad samorządem, a opozycyjnym radnym zwiększa uprawnienia do kontroli władz samorządowych. Ustawa jest potrzebna i ważna, a wprowadzane zmiany w projekcie są efektem wsłuchania się w płynące głosy i opinie, jakie pojawiały się w toku prac Komisji Nadzwyczajnej.

Poseł Joanna Borowiak:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wielokadencyjni – chciałoby się powiedzieć: zasiedziali w Sejmie – posłowie PO i PSL-u krzyczą dziś, bo nie chcą zmian proponowanych w ustawie.

Ja jestem posłem od 2 lat, ale wcześniej przez 9 lat pełniłam mandat radnej w ponad 100-tysięcznym mieście i uważam, że ta ustawa jest potrzebna. Jest potrzebna, bo zwiększa transparentność procesu wyborczego, zwiększa kontrolę obywateli nad pracą samorządów daje obywatelom skuteczne narzędzia kontroli nad samorządem, a opozycyjnym radnym zwiększa uprawnienia do kontroli władz samorządowych.
Opozycja bezpodstawnie atakuje i straszy ustawą. Po raz kolejny wprowadzacie Polaków w błąd.

Ustawa jest potrzebna i ważna, a wprowadzane zmiany w projekcie nie są wcale efektem presji opozycji, o której tak opozycja mówi, którą się chwali, ale są efektem wsłuchania się w płynące głosy i opinie, jakie pojawiały się w toku prac Komisji Nadzwyczajnej.
Była tutaj dziś mowa o uwagach PKW do projektu. Chciałabym zapytać, jaki był udział przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej w pracach Komisji Nadzwyczajnej i ile uwag PKW zostało uwzględnionych. Dziękuję.

 

 

Źródło: Video Sejm