Wideo

Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości nt. rządowego projektu zmiany ustawy o stopniach naukowychStanowisko Klubu Parlamentarnego
Prawa i Sprawiedliwości nt. rządowego projektu
zmiany ustawy o stopniach naukowych

W dniu 20 kwietnia 2017 r. podczas II czytania Poseł Joanna Borowiak zaprezentowała stanowisko Klubu PiS wobec rządowego projektu zmiany ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – tzw. “doktorat wdrożeniowy”.

To potrzebne i długo oczekiwane rozwiązanie, które z powodzeniem jest realizowane np. w Danii, Francji, Niemczech pozwoli na pobudzenie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Przewidziana nowa ścieżka kariery umożliwi uzyskanie stopnia doktora na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych.

Program zakłada dofinansowanie kosztów związanych ze studiami doktoranckimi, na których kształcenie odbywa się we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcą lub innym podmiotem zainteresowanym określonym obszarem badań naukowych. Wprowadzenie w Polsce tego potrzebnego i długo oczekiwanego rozwiązania, po pierwsze, przyczyni się do rozwoju kontaktów pomiędzy jednostką naukową a otoczeniem społeczno-gospodarczym, po drugie, przyczyni się do intensyfikacji badań naukowych o potencjale komercyjnym i, po trzecie, umożliwi zdobycie przez przyszłego naukowca doświadczeń w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Źródło: VideoSejm