Wideo

Prezes PSSE Paweł Lulewicz przekazał decyzję o wsparciu nowej inwestycji w Brzeskiej Strefie Gospodarczej

18 grudnia to ważny dzień dla Brześcia Kujawskiego, powiatu włocławskiego i Włocławka. Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazał decyzję o wsparciu inwestycji RTE Poland w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, w ramach realizacji ustawy “strefa w każdej gminie”. Inwestycja ta warta będzie 80 mln zł i zapewni 70 miejsc pracy na pierwszym jej etapie.

To jest kolejny bardzo ważny sukces Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Szczególnie na tym terenie i w tym miejscu, gdzie takich sukcesów bardzo potrzeba. Szczególne podziękowania dla naszych partnerów gospodarczych z Portugalii oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję Pani Poseł Joannie Borowiak, która motywuje nas do tego, abyśmy także na tym terenie aktywnie działali. To, że tutaj zlokalizowana będzie nowa inwestycja, to również w dużej mierze zasługa Pana Burmistrza Brześcia Kujawskiego Tomasza Chymkowskiego. Ta strefa naprawdę żyje. Będzie odnosiła jeszcze wiele sukcesów i jest przykładem jak powinno to się robić w innych samorządach ? mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Firma RTE Poland zamierza w miejscowości Machnacz wybudować nowoczesną fabrykę rowerów. RTE Poland to spółka powołana przez Grupę RTE, która w ramach realizowanego w naszym kraju projektu zamierza zwiększyć produkcję o ok. 500 tys. rowerów rocznie. Wiąże się to m. in. z obsługą rynków Europu Środkowej i Wschodniej oraz wybranych rynków Europy Zachodniej. W nowym zakładzie w Machnaczu spółka będzie wdrażała najbardziej zaawansowane technologie. Nowoczesna fabryka rowerów to także budowa infrastruktury pomocniczej.

Poseł Joanna Borowiak podczas uroczystości zaakcentowała wagę tej inwestycji: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego, nowe miejsca pracy są szczególnie potrzebne w tej części naszego województwa, gdzie bezrobocie wciąż pozostaje na poziomie wyższym niż w innych regionach kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Q4.pl.