Galeria

Święto Strażaków w Rypinie z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

11.05.2018 r. odbyły się w Rypinie uroczystości Straży Pożarnej z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Z rąk Ministra Brudzińskiego PSP w Rypinie otrzymała sztandar, poświęcony podczas uroczystej mszy św. przez J.E. ks. Biskupa Piotra Liberę, ordynariusza diecezji płockiej.

Święto Strażaków w Rypinie z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Podczas uroczystości na rypińskim rynku wyróżniający się w pracy i zasłużeni Strażacy otrzymali odznaczenia państwowe, awanse na wyższe stopnie oraz nagrody. W uroczystości liczny udział wzięli druhowie i druhny OSP wraz z towarzyszącymi im pocztami sztandarowymi. Uroczystość zorganizował Burmistrz Rypina Pan Paweł Grzybowski wraz z Komendantem PSP w Rypinie brygadierem Robertem Wiśniewskim. Poseł Joanna Borowiak złożyła gratulacje wyróżnionym i nagrodzonym Strażakom i podziękowała za codzienną służbę Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Święto Strażaków w Rypinie z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego