Galeria

Święto Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku

W Zespole Szkół Akademickich odbyło się ślubowanie blisko 250 kadetów klas mundurowych. Poseł Joanna Borowiak odczytała list, jaki do uczestników uroczystości skierował Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wisły 1920 roku złożono wiązanki na zbiorowej mogile ośmiu Bohaterów – Obrońców Wisły, gdzie wartę honorową pełnili uczniowie włocławskiego ZSA.

Święto Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku