W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

W Sejmie RP

 
Galeria

W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

Poseł Joanna Borowiak uczestniczy w połączonych komisjach Polityki Senioralnej oraz Zdrowia, które pracują nad projektem Prezydenta RP o szczególnej opiece geriatrycznej. Projekt ma na celu zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej Seniorom w wieku 75 plus.

Posiedzenie Sejmu RP

 

Wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to nadzieja i przyszłość jednostek OSP. To wspaniali młodzi ludzie prezentujący piękne postawy, godne naśladowania przez rówieśników. Poseł Joanna Borowiak wraz z grupą posłów z Parlamentarnego Zespołu Strażaków pytali o realizację dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie 25 mln zł z budżetu państwa dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Informacji udzielał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik.