Obchody Święta Wojska Polskiego w Regionie

Święto Wojska Polskiego

 
Galeria

Obchody Święta Wojska Polskiego w Regionie

Cześć i Chwała Bohaterom! Cześć i Chwała Obrońcom Ojczyzny!
W imieniu Poseł Joanny Borowiak w uroczystościach pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku i w Katedrze wziął udział radny Krzysztof Kowalski. W Grudziądzu i Mełnie Panią Poseł reprezentowała radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Małgorzata Taranowicz.