XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

XII Zjazd PZERI

 
Galeria

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby w wieku senioralnym i osoby z niepełnosprawnościami. Poseł Joanna Borowiak, jako przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, uczestniczyła w spotkaniu z Delegatami, w trakcie którego przekazała obradującym słowa pozdrowienia oraz listu Pani Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. Poseł Joanna Borowiak złożyła również podziękowania za zaproszenie Pani Przewodniczącej Związku dr Elżbiecie Ostrowskiej.