Uroczystość otwarcia Świetlicy w Gminie Zbójno

Nowa świetlica w Gmina Zbójno

 
Galeria

Uroczystość otwarcia Świetlicy w Gminie Zbójno

Sfinansowana w pełni ze środków rządowych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych Świetlica w Gmina Zbójno została dziś oficjalnie otwarta! To miejsce będzie stanowić centrum życia gminy. Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje Pani Wójt Katarzynie Kukielskiej pięknej i służącej mieszkańcom inwestycji a także uzyskania zasłużonego absolutorium Rady Gminy Zbójno.

Trwa budowa Powiatowego Centrum Zdrowia Szpitalna we Włocławku

Powiatowe Centrum Zdrowia “Szpitalna”

 
Galeria

Trwa budowa Powiatowego Centrum Zdrowia “Szpitalna” we Włocławku

Warto mieć marzenia i warto przekuwać je w rzeczywistość. W grudniu 2019 r. w biurze poselskim Poseł Joanna Borowiak rozmawiała ze Starostą Włocławskim Romanem Gołębiewskim o pomyśle budowy Powiatowego Centrum Zdrowia – dziś ten odważny plan się realizuje przy wsparciu finansowym rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poseł Joanna Borowiak zawsze wspiera przedsięwzięcia służące mieszkańcom.

Powiatowe Centrum Zdrowia “Szpitalna” będzie profesjonalnym, nowoczesnym miejscem specjalistycznej diagnostyki i leczenia pacjentów nie tylko z powiatu włocławskiego, ale także Włocławka i całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Uroczystości patriotyczne w Bądkowie

Uroczystości w Bądkowie

 
Galeria

Uroczystości patriotyczne w Bądkowie

W Bądkowo dziś piękna uroczystość. Młodzież z ZSP przygotowała pod opieką swoich nauczycieli spektakl patriotyczny. Widownia nie kryła wzruszeń i łez, a na koniec zgotowała owacje na stojąco! Uroczystość zwieńczyła trzy inwestycje: modernizacji gminnego stadionu, modernizacji GOK i zakończenie programu senioralnego “Aktywni Bądkowianie”!

Gratulacje młodym artystom, ale także Panu Wójtowi Ryszardowi Stępkowskiemu rozwoju gminy poprzez inwestycje na rzecz wszystkich mieszkańców, w imieniu Poseł Joanny Borowiak złożyła dyrektor Biura Poselskiego dr inż. Irena Vuković-Kwiatkowska.