Posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

Wideo

Posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki SenioralnejRozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej oraz w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej

W dniu dzisiejszym wysłuchaliśmy informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Informację przedstawił dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ? Mariusz Kubzdyl.

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny

Galeria

Posiedzenie połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Poseł Joanny BorowiakPosiedzenie połączonych Komisji: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny

Rozpatrzenie Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 – przedstawia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powierzono mi rolę posła sprawozdawcy podczas debaty nad Informacją w Sejmie.

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia – przedstawia Minister Zdrowia. Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej