Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Jubileusz w OSP Smólnik

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Podczas jubileuszu 95-lecia działalności Jednostki OSP w Smólniku nastąpiło przekazanie nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poseł Joanna Borowiak serdecznie dziękuje naszym Strażakom, że są zawsze we właściwym miejscu, o właściwej porze i z narażeniem własnego życia, ratują mienie i życie drugiego człowieka: – Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!
 

Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Zebrania sprawozdawcze w Jednostkach OSP

Zebrania sprawozdawcze w OSP

 
Galeria

Zebrania sprawozdawcze w Jednostkach OSP

Trwają zebrania sprawozdawcze w Jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym regionie. To czas podsumowań i kreślenia ambitnych planów. Poseł Joanna Borowiak dziękuje za zaproszenie do OSP w Skrzynkach, gdzie reprezentował ją Pan Łukasz Jaskólski oraz do KSRG OSP w Zadusznikach.

– Serdecznie gratuluję Zarządom Jednostek uzyskanego absolutorium i życzę powodzenia w codziennym wypełnianiu misji “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Zapewniam o moim wsparciu dla Strażaków – Ochotników! Niech św. Florian ma w opiece Was i Wasze rodziny! – Joanna Borowiak.