Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Jubileusz w OSP Smólnik

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Podczas jubileuszu 95-lecia działalności Jednostki OSP w Smólniku nastąpiło przekazanie nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poseł Joanna Borowiak serdecznie dziękuje naszym Strażakom, że są zawsze we właściwym miejscu, o właściwej porze i z narażeniem własnego życia, ratują mienie i życie drugiego człowieka: – Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!
 

Poseł Joanna Borowiak spędziła wspaniałe popołudnie w OSP KSRG w Smólniku

Życzenia dla Strażaków z powiatu rypińskiego w dniu Święta Strażaka

Dzień Strażaka

 
Galeria

Życzenia dla Strażaków z powiatu rypińskiego w dniu Święta Strażaka

Poseł Joanna Borowiak złożyła serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia Strażakom PSP i Druhom OSP z powiatu rypińskiego. Gratulacje dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Rypinie skierował również minister Maciej Wąsik. Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!

Obchody Dnia Strażaka w powiecie lipnowskim

Dzień Strażaka

 
Galeria

Obchody Dnia Strażaka w powiecie lipnowskim

Dzień Strażaka w powiecie lipnowskim był okazją do złożenia podziękowań oraz gratulacji za codziennie pełnioną służbę i misję Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Podczas uroczystości Poseł Joanna Borowiak odczytała list skierowany do strażaków i druhów przez Ministra Macieja Wąsika.

– Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym, nagrodzonym i awansowanym! Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana! – Joanna Borowiak.