Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Toruniu

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

 
Galeria

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Toruniu

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Toruniu zgromadziły funkcjonariuszy PSP, druhów OSP, zaproszonych gości oraz mieszkańców naszego regionu. Podczas uroczystego apelu Poseł Joanna Borowiak odczytała list skierowany do Strażaków z województwa kujawsko-pomorskiego przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

– Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym, nagrodzonym i awansowanym, a w szczególności pięciu Druhom Seniorom, którzy otrzymali Krzyż Świętego Floriana – nadawany przez Prezydenta RP! – powiedziała Poseł Joanna Borowiak.
 

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Toruniu

Wyjątkowy dzień dla OSP w Machnaczu

Nowy wóz dla OSP

 
Galeria

Wyjątkowy dzień dla OSP w Machnaczu

Druhny i Druhowie z OSP w Machnaczu już oficjalnie cieszą się z nowego wozu strażackiego – wymarzonego i wyjątkowego w swojej klasie. To kolejny przykład dobrej współpracy samorządowo-rządowej. Wóz został zakupiony dzięki współfinansowaniu ze środków Brześcia Kujawskiego i MSWiA. Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje!

Poseł Joanna Borowiak, jako poseł i druhna OSP cieszy się, że może wspierać Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym regionie.

Nowy wóz dla Jednostki OSP w Kikole

Wspieramy OSP!

 
Galeria

Nowy wóz dla Jednostki OSP w Kikole

Od dziś Druhowie z OSP w Kikole mogą cieszyć się z nowego wozu ratowniczo-gaśniczego zakupionego dzięki montażowi finansowemu samorządowo-rządowemu, z dofinansowaniem 500 tys. zł z budżetu państwa.

Poseł Joanna Borowiak gratuluje jednostce i mieszkańcom Gminy Kikół a Strażakom-Ochotnikom życzy tyle samo powrotów, co wyjazdów! Podczas uroczystości przekazania i poświęcenia wozu Poseł reprezentował radny powiatu lipnowskiego Jacek Zająkała.
 

Nowy wóz dla Jednostki OSP w Kikole