Poseł Joanna Borowiak pracuje w Sejmie RP dla Seniorów

Pracujemy dla Seniorów

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak pracuje w Sejmie RP dla Seniorów

Poseł Joanna Borowiak pracuje dla Seniorów – w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej, która rozpatrzyła Informacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia na temat wsparcia społecznego, socjalnego oraz zdrowotnego osób starszych z niepełnosprawnościami. O sprawach dotyczących seniorów posłowie rozmawiali też online na posiedzeniu Rady Polityki Senioralnej przy MRiPS.

Wsparcie na kwotę 1 miliona złotych z RFIL dla powiatu radziejowskiego

Dofinansowanie na rozbudowę DPS

 
Galeria

Wsparcie na kwotę 1 miliona złotych z RFIL dla powiatu radziejowskiego

Jakość wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami jest dla Poseł Joanny Borowiak bardzo ważna, dlatego bardzo się cieszy z dofinansowania, jakie Powiat Radziejowski otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę DPS.

Poseł Borowiak przekazała promesę Panom Starostom Jarosławowi Kołtuniakowi i Grzegorzowi Piaseckiemu, gratulując i życząc powodzenia w realizacji inwestycji!

Likwidacja barier architektonicznych we Włocławku

Likwidacja barier we Włocławku

 
Galeria

Likwidacja barier architektonicznych we Włocławku

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnością z osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku mogą korzystać z windy zakupionej dzięki funduszom rządowym. Poseł Joanna Borowiak wsparła działania zmierzające do zlikwidowania barier architektonicznych w budynku kościoła.

Poseł Joanna Borowiak podziekowała Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pomoc i przekazanie brakujących środków na ten cel.