Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie nowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku

Nowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wąpielsku

 
Galeria

Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie nowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku

W gminie Wąpielsk powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Na ten cel gmina otrzymała 3 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dziś odbyła się uroczystość inicjująca budowę obiektu. Poseł Joanna Borowiak odczytała list wystosowany przez Minister Marlenę Maląg. Miłym i ważnym akcentem dzisiejszego wydarzenia było uhonorowanie Strażaków PSP i Druhów OSP odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

XII Zjazd PZERI

 
Galeria

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby w wieku senioralnym i osoby z niepełnosprawnościami. Poseł Joanna Borowiak, jako przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, uczestniczyła w spotkaniu z Delegatami, w trakcie którego przekazała obradującym słowa pozdrowienia oraz listu Pani Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. Poseł Joanna Borowiak złożyła również podziękowania za zaproszenie Pani Przewodniczącej Związku dr Elżbiecie Ostrowskiej.