Warsztaty Talentowskaz z Rzecznikiem Praw Dziecka we Włocławku

Talentowskaz we Włocławku

 
Galeria

Warsztaty “Talentowskaz” z Rzecznikiem Praw Dziecka we Włocławku

Jak odnaleźć w sobie talent i nauczyć się z niego korzystać? Tej umiejętności uczą warsztaty “Talentowskaz” realizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka. Poseł Joanna Borowiak bardzo dziękuje za odpowiedź na jej zaproszenie i przeprowadzenie warsztatów z uczniami Liceum Ziemi Kujawskiej oraz Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Z uwagi na obowiązki służbowe, podczas warsztatów Panią Poseł reprezentowała dyrektor biura dr Irena Vuković-Kwiatkowska. Wszyscy liczymy na na kolejne spotkania.

Poseł Joanna Borowiak na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji

W Sejmie

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji

Poseł Joanna Borowiak pracowała na dwóch posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Posłowie zaopiniowali m. in. poprawki do projektu Prezydenta RP Andrzeja Dudy o rekompensacie za cierpienia osób deportowanych do ZSRR w latach 1939-56. Wysłuchali też Informacji Rzecznik Praw Dziecka za 2019 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka – komisje powierzyły Poseł Joannie Borowiak rolę sprawozdawcy na Sali Plenarnej.

Prawa dziecka a działalność polityczna opozycji

Wideo

Poseł Joanna Borowiak prosi o zajęcia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w związku z naruszeniem norm przez Platformę ObywatelskąPoseł Joanna Borowiak prosi o zajęcia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w związku z naruszeniem norm przez Platformę Obywatelską

Podczas wystąpienia w Sejmie Poseł Joanna Borowiak zwróciła uwagę, iż w złożonym sprawozdaniu z działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. brak jest istotnych informacji o stanie przestrzegania istotnych norm przez partie polityczne.