Poseł Joanna Borowiak interweniuje u Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

UM pod lupą RIO

 
Galeria

Poseł Joanna Borowiak interweniuje u Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

W lutym b.r. Poseł Joanna Borowiak zainteresowała się planami Prezydenta Włocławka podwyżki opłat za wywóz śmieci w mieście. Dziś kolejny raz rozmawiała z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na ten temat. RIO skontroluje “uchwałę śmieciową” podjętą przez radnych we Włocławku pod względem zgodności z prawem, także w zakresie wysokości opłaty. Skutki społeczne podejmowanych uchwał są dotkliwe, a często tam, gdzie brak odpowiedniego zarządzania odpadami, pojawia się pokusa sięgania głęboko do kieszeni mieszkańców. RIO na zbadanie uchwały ma miesiąc.