Jubileuszu 95-lecia OSP w Żabieńcu oraz nowy wóz dla Jednostki

Jubileuszu OSP w Żabieńcu

 
Galeria

Jubileuszu 95-lecia OSP w Żabieńcu oraz nowy wóz dla Jednostki

Druhny i Druhowie OSP w Żabieńcu otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dzięki współfinansowaniu MSWiA, WFOŚiGW oraz samorządu gminy. To piękny i najlepszy prezent z okazji Jubileuszu 95-lecia Jednostki. Poseł Joanna Borowiak podziękowała Strażakom za pełnioną misję “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” oraz pogratulowała nowego wozu, życząc tyle samo powrotów, co wyjazdów. Szczęść Boże Rycerzom św. Floriana!

Nowy samochód dla OSP w Krzywosądzy

Nowy samochód dla OSP

 
Galeria

Nowy samochód dla OSP w Krzywosądzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywosądzy otrzymała fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony ze środków MSWiA we współpracy z lokalnym samorządem. Podczas uroczystego przekazania wozu Poseł Joanna Borowiak odczytała, a następnie przekazała list, jaki do Druhów skierował Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Strażacy z Chocenia otrzymali nowy sprzęt ratunkowy

Nowy sprzęt dla OSP

 
Galeria

Strażacy z Chocenia otrzymali nowy sprzęt ratunkowy

Poseł Joanna Borowiak, jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków i druhna OSP, wspiera Jednostki w naszym regionie. Druhowie z OSP w Choceniu otrzymali ratunkowy sprzęt techniczny wysokiej klasy oraz promesę Komendanta Głównego PSP dofinansowania do zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego.