Spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w Sejmie RP

Goście z Parlamentu Europejskiego

 
Galeria

Spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w Sejmie RP

Dziś w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Poseł Joanna Borowiak uczestniczyła w spotkaniu Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Polityki Społecznej i Rodziny z przedstawicielami Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Rozmawiano na temat przyjmowania i integracji uchodźców z Ukrainy oraz dostępu do pomocy społecznej, edukacji i rynku pracy w Polsce. Podczas spotkania Poseł Borowiak przedstawiła kwestie dotyczące wsparcia udzielanego uczniom ukraińskim w polskich szkołach oraz placówkach opieki i wychowania, a także dostosowania organizacji kształcenia do potrzeb dzieci i młodzieży przebywających w Polsce w związku z wojną na Ukrainie.

Debata nt. zadań polskiej polityki zagranicznej w 2017r.

Wideo

Informacja bieżąca w sprawie sytuacji na rynku pracy ? wystąpienie Poseł Joanny BorowiakDebata dotycząca Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 r.

9 lutego 2017 r. Wzięłam udział w debacie dotyczącej Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 r. Pytałam o migrację i uchodźców z Syrii. W odpowiedzi na dramatyczną sytuację ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny w Syrii, Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął działania na rzecz wsparcia osób cierpiących, uchodźców oraz przyjmujących ich społeczności w krajach sąsiadujących.