Nowy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w szpitalu w Rypinie

Nowy oddział Szpitala w Rypinie

 
Galeria

Nowy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w szpitalu w Rypinie

Szpital Powiatowy w Rypinie ma nowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, który zapewni specjalistyczną opiekę 40 pacjentom. Wsparcie z programów rządowych dla powiatu rypińskiego przekroczy w ostatnim czasie 7 mln zł. Poseł Joanna Borowiak dziękuje Wiceministrowi Zdrowia Waldemarowi Krasce za obecność na uroczystości otwarcia Oddziału.

Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje i dziękuje Jarosławowi Sochackiemu – Staroście Rypińskiemu, za troskę o dostęp mieszkańców powiatu rypińskiego do instytucji ochrony zdrowia.
 

Nowy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w szpitalu w Rypinie

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP

Projekt Pol Senior 2

 
Galeria

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP

Poseł Joanna Borowiak i posłowie obradujący na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej rozmawiali o wynikach i rekomendacjach Projektu Pol Senior 2. Projekt pozwolił na zdefiniowanie problemów osób starszych i uzyskanie wartościowych wyników do wykorzystania w obszarze opieki zdrowotnej i usług społecznych dla poprawy dobrostanu seniorów.