Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla Jednostki OSP w Nakonowie Starym

 
Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Podczas uroczystości przekazania i poświęcenia wozu Poseł Joanna Borowiak odczytała list, który do Druhów skierował Minister Mariusz Kamiński. Poseł gratuluje Strażakom i życzy tyle samo powrotów, co wyjazdów – niech św. Florian ma Was w swojej opiece!Kolejne wsparcie finansowe dla jednostek WOPR w regionie

Wsparcie finansowe dla WOPR

 
Galeria

Kolejne wsparcie finansowe dla jednostek WOPR w regionie

Poseł Joanna Borowiak wzięła udział w uroczystości przekazania promes na zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodniaków z województwa Kujawsko-Pomorskiego. WOPR Włocławek otrzymało wysokospecjalistyczny sprzęt dla grupy wodno-nurkowej za 280 tys. zł, w tym sonar za kwotę 170 tys. zł.
Promesy z WFOŚiGW otrzymały:
– Włocławskie WOPR – 160 000 zł na zakup samochodu BUS i sprzętu ratowniczego,
– Wdeckie WOPR – 125 000 zł na zakup samochodu specjalistycznego z wyposażeniem specjalistycznym,
– Nadgoplańskie WOPR – 180 000 zł na zakup zestawu do ratownictwa wolno-lądowego i poszukiwawczego.
Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje i cieszy się z systematycznego powiększania zasobów sprzętowych WOPR, a tym samym poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego Regionu. Jednocześnie przekazuje szczególne podziękowania dla ANWIL S.A. za wsparcie udzielane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wsparcie dla OSP w Regionie z Funduszu Ochrony Środowiska

Wsparcie z Funduszu Ochrony Środowiska

 
Galeria

Wsparcie z Funduszu Ochrony Środowiska dla OSP w Regionie

1.600.000 zł trafi do 118 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Druhowie z naszego Regionu odebrali dziś promesy podczas uroczystości w Wąbrzeźnie. Poseł Joanna Borowiak złożyła serdeczne gratulacje Beneficjentom.