Spotkanie noworoczne w Starorypinie Rządowym

Spotkanie noworoczne w Rypinie

 

Spotkanie noworoczne w Starorypinie Rządowym

4 stycznia w sali “Kryształowa” w Starorypinie Rządowym odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane wspólnie przez Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, Starostę Rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Oddział w Rypinie Zbigniewa Wiśniewskiego.