Galeria

Uroczystości 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w powiecie włocławskim

Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Brześciu Kujawskim i Grabkowie

 
 
Na obchodach w Brześciu Kujawskim Poseł Joannę Borowiak reprezentowała asystentka Magdalena Chojnacka, a w Grabkowie asystent Kamil Kołata. Posłanka podziękowała organizatorom za zaproszenie i pogratulowała wspaniałych uroczystości.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Promocje Włocławskie

Uroczystości 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w powiecie włocławskim