Galeria

Kolejny pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

W dniu dzisiejszym odbyły się ważne rozmowy w sprawach naszego regionu i dwa posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w tym jedno wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Kolejny pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP