Galeria

Spotkanie Miłośników Fajansu Włocławskiego

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Miłośników Fajansu Włocławskiego podczas którego jednogłośnie wybrano Poseł Joannę Borowiak do reprezentowania grupy. Grupa będzie wnioskować o wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tak by ocalić od zapomnienia nasz niepowtarzalny regionalny wzór.

Spotkanie Miłośników Fajansu Włocławskiego