Galeria

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z Poseł Joanną Borowiak wręczyli promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowychWojewoda Mikołaj Bogdanowicz z Poseł Joanną Borowiak wręczyli promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych dla powiatu tucholskiego oraz gminy Choceń i Chodecz

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na łączną kwotę 1.314.471 złotych otrzymały powiat tucholski oraz gminy Choceń i Chodecz.

Środki na dwa zadania, które trafią do gmin powiatu włocławskiego będą przeznaczone na przebudowę drogi gminnej relacji Śmiłowice – Wilkowice zniszczonej i podtopionej w 2010 r. oraz odbudowę drogi gminnej Zbijewo – Mstowo uszkodzonej przez zjawiska roztopowe w 2011 r. Łączna wartość dofinansowania tych zadań to 614.471 zł.

 

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z Poseł Joanną Borowiak wręczyli promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych