Galeria

Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom IX. edycji Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i DobrzyńskiejUroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom IX. edycji Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

4 kwietnia 2017 r., w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom IX. edycji Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego, w tym III. o zasięgu ogólnopolskim. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych adeptów sztuki rzeźbiarskiej inspirujących się twórczością włocławskiego Artysty. Świadczy o tym liczba blisko 200 uczestników, w tym 70 ze szkół i ośrodków artystycznych w kraju.

W realizowanym przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz Centrum Kultury Browar B przedsięwzięciu przez VII. edycji Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak uczestniczyła jako opiekun uczniów. Pani Poseł wyraża ogromną radość, że mogła ufundować w Konkursie Nagrodę Specjalną.

Konkurs od lat budzi podziw i szacunek dla Organizatorów, a także Uczestników, którzy w tak piękny sposób zachowują pamięć po zmarłym, wybitnym włocławskim artyście Stanisławie Zagajewskim, a jednocześnie realizują swoją pasję artystyczną.

Poseł Joanna Borowiak serdecznie gratuluje Laureatom i Uczestnikom Konkursu. Dziękuje także Opiekunom za rozbudzanie w uczniach zainteresowania sztuką. Życzy wszystkim dalszych sukcesów artystycznych, poszerzania horyzontów i nieustającego poszukiwania twórczych rozwiązań.

Zdjęcia CKBB / Mariusz Maciejewski, dziękujemy.