W Sejmie trwają prace nad ustawą o 14 emeryturze

Projekt ustawy o 14-ej emeryturze

 
Galeria

W Sejmie trwają prace nad ustawą o 14 emeryturze

Dziś w połączonych komisjach PSN i PSR posłowie rozpoczęli prace nad projektem ustawy o 14 emeryturze. Chcemy, by Seniorzy otrzymali kolejne dodatkowe świadczenie w drugiej połowie roku.

To realne wparcie finansowe obok zagwarantowanej ustawowo 13 emerytury i 7%-owej waloryzacji, którą emeryci i renciści otrzymali w bieżącym roku – powiedziała Poseł Joanna Borowiak. Opozycja w amoku krytykuje – padł nawet wniosek o odrzucenie projektu i niewypłacanie dodatkowego świadczenia Seniorom – dodała Poseł.


Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Ochrona granic i bezpieczeństwa Polaków

 

Wystąpienie Poseł Joanna Borowiak ws. ochrony granicy

Mamy czas próby, a opozycja kolejny raz nie zdaje egzaminu. Migranci szturmują polską granicę, a opozycja sejmowa odrzuca rozwiązania rządu wspierające ochronę granic i bezpieczeństwo Polaków. Wystąpienie Poseł Joanny Borowiak podczas sprawozdania Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw.
Poseł Joanna Borowiak zabrała głos w sprawie zaostrzenia kar za przestępstwo pedofilii

Inwestycje z Funduszu Polski Ład

 

Wystąpienie Poseł Joanna Borowiak ws. Programu Inwestycji Strategicznych

140 inwestycji z bezzwrotnym dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład. W Regionie to 140 realnych przykładów rządowego wsparcia samorządów i mieszkańców. Ponad 737 milionów na budowę dróg, infrastrukturę szkolną, sportową, kulturalną i poprawę jakości życia Seniorów. Te inwestycje zmienią oblicze naszych gmin, miast, miasteczek i powiatów.