Kategoria: Wystapienia

Sprawozdanie Komisji nadzwyczajnej ws. zmian wyborczych

Wideo

Wypowiedź Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RPSprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poseł Joanna Borowiak pyta z sejmowej mównicy o udział przedstawicieli PKW w pracach Komisji nadzwyczajnej i uwzględnione wnioski PKW.

Ograniczenie handlu w niedzielę

Wideo

Wypowiedź Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RPSprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Na przyjęcie przez Sejm ustawy ograniczającej handel w niedziele czeka wiele środowisk, ale przede wszystkim czekają rodziny 1 200 000 osób, które niedziele spędzają w pracy a nie ze swoimi bliskimi.

Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Wideo

Wypowiedź Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RPSprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Poseł Joanna Borowiak złożyła w Sejmie sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt zakłada zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną do 6% PKB w 2025 r. – w ciągu 10 lat nakłady na zdrowie wzrosną o ponad 500 miliardów zł.

Ustawa dotycząca przywrócenia wieku emerytalnego

Wideo

Wypowiedź Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RPInformacja bieżąca w sprawie stanu wdrożenia ustawy dotyczącej przywrócenia wieku emerytalnego

Poseł Joanna Borowiak, w ramach Informacji bieżącej, wzięła udział w dyskusji na temat stanu wdrożenia ustawy przywracającej wiek emerytalny, wydłużony wbrew woli Polaków przez koalicję PO-PSL.

Prawa dziecka a działalność polityczna opozycji

Wideo

Poseł Joanna Borowiak prosi o zajęcia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w związku z naruszeniem norm przez Platformę ObywatelskąPoseł Joanna Borowiak prosi o zajęcia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w związku z naruszeniem norm przez Platformę Obywatelską

Podczas wystąpienia w Sejmie Poseł Joanna Borowiak zwróciła uwagę, iż w złożonym sprawozdaniu z działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. brak jest istotnych informacji o stanie przestrzegania istotnych norm przez partie polityczne.