Wideo

Joanna Borowiak CW24Posłanka Joanna Borowiak interweniuje w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz jakości obsługi świadczonej przez PKP

“Byłam naprawdę zdumiona, że takie rozwiązanie komukolwiek mogło przyjść do głowy. Sądzę, że jest to po prostu zaniedbanie”.

Poseł Joanna Borowiak wystosowała pismo do Prezydenta Miasta Włocławek Marka Wojtkowskiego, w którym zaapelowała o niezwłoczne usunięcie powstałych nieprawidłowości w oznakowaniu dróg. Udokumentowane przez media nieprawidłowości w sposób znaczący obniżają poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Poseł dodatkowo zwróciła się do prezydenta miasta z prośbą o zlecenie przeglądu jakości oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych oraz o niezwłoczne uzupełnienie ewentualnych niedociągnięć mogących grozić bezpieczeństwu użytkowników dróg.

Po licznych skargach od mieszkańców miasta i regionu, które korzystają z podróży koleją, Poseł Joanna Borowiak postanowiła przyjrzeć się funkcjonowaniu kas na włocławskim dworcu PKP. Okazało się, iż z powodu ograniczenia liczby kas biletowych oraz czasu ich pracy w wielu przypadkach podróżni nie mieli możliwości wykupienia biletu. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wystosowane pismo do Prezesa Zarządu PKP Intercity w sprawie poprawy jakości obsługi klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem telewizji CW24.